Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Το 1976 ο κος Γκαζές Συμεών πρωτοπόρος τότε ίδρυσε την επιχείρηση προκατασκευασμένων σπιτιών με τίτλο «ΠΡΟΚΑΤ ΑΣΣΟΣ» στην περιοχή του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης.

Από την εποχή των λυόμενων το 1981 περνάμε  στις προκατασκευασμένες οικίες οι οποίες γνωρίζουν μεγάλη επιτυχία.

Το 1998, η επιχείρηση μεταφέρεται στην βιομηχανική περιοχή του Λαγκαδά(19ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Καβάλας) όπου παραμένει μέχρι και σήμερα και δραστηριοποιείται ενεργά κατασκευάζοντας προκατασκευασμένα σπίτια.
Από το 2003 και έπειτα συμμετέχει ενεργά στις μεγαλύτερες εκθέσεις προκατασκευασμένων οικιών σε όλη την Ελλάδα.

Το 2005 η εταιρεία πιστοποιείται με ISO 9001:2000 από το φορέα πιστοποίησης TUV HELLAS. Παράλληλα εγκαινιάζεται το νέο εργοστάσιο, στο 19ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Καβάλας στην περιοχή του Καβαλαρίου, συνολικής έκτασης 5.500 μέτρα ακάλυπτου χώρου και 3.000 στεγασμένου που θα παράγει προκατασκευασμένα σπίτια πρώτης ποιότητας.

Από το 2007 έως σήμερα, έχουν δημιουργηθεί αντιπρόσωποι ανά την Ελλάδα και Κύπρο, με τις δικές τους εκθέσεις στην πόλη των Ιωαννίνων, της Λάρισας και  της Χαλκίδας.

Η εταιρεία ΑΣΣΟΣ εξειδικεύεται σήμερα στις μεταλλικές και σύμμεικτες κατασκευές. Η ικανότητα παραγωγής 60 κατοικιών  ετησίως, καταξιώνει την εταιρεία ως την μεγαλύτερη στο είδος της παραγωγική μονάδα.

Με πίστη και αφοσίωση σε αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε να παράγουμε προκατασκευασμένα σπίτια  και να αναζητούμε το καλύτερο προϊόν  διότι η εξέλιξη δεν σταματά ποτέ…

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Διοίκηση της Μ. ΓΚΑΖΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΠΡΟΚΑΤ ΑΣΣΟΣ»θεωρεί ότι η ορθή πολιτική ποιότητας είναι η βάση για την παροχή άμεσης και υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών.

 

Για την επίτευξη των στόχων της, συμμετέχουν υπεύθυνα όλα τα μέλη της εταιρείας, με κυρίαρχη την Διοίκηση τηςΜ. ΓΚΑΖΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΠΡΟΚΑΤ ΑΣΣΟΣ», η οποία έχει την εξουσία και την αρμοδιότητα να την εφαρμόσει σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας.

Η εταιρία αναγνωρίζεται ως σημείο αναφοράς στους τομείς της ποιότητας, της αφοσίωσης και της αποτελεσματικότητας στα ενδιαφερόμενα μέρη και στον πελάτη.

Η Πολιτική Ποιότητας της Μ. ΓΚΑΖΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΠΡΟΚΑΤ ΑΣΣΟΣ»   συνοψίζεται ως ακολούθως :

Κύριος αντικειμενικός σκοπός της Μ. ΓΚΑΖΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΠΡΟΚΑΤ ΑΣΣΟΣ»είναι η υποστήριξη των ενδιαφερομένων μερών και πελατών με ποιοτικές υπηρεσίες, που θα καλύπτουν τις υπάρχουσες και μελλοντικές ανάγκες τους.

Η εταιρεία για την επίτευξη των παραπάνω στόχων έχει προσδιορίσει και ακολουθεί τις παρακάτω γραμμές δράσης :

§       Προσφορά υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των πελατών.

§       Παρακολούθηση τρεχόντων και ανερχόμενων αναγκών των πελατών.

§       Παρακολούθηση, μέτρηση και αξιολόγηση των κρίσιμων παραμέτρων και των διεργασιών, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα.

§       Διάθεση των προϊόντων και υπηρεσιών με άμεση και αποτελεσματική τεχνική υποστήριξη.

§       Αναγνώριση, παρακολούθηση και βελτίωση των δυνατών και αδύνατον σημείων του εσωτερικού περιβάλλοντος της.

§       Αναγνώριση, παρακολούθηση και βελτίωση των ευκαιριών και απειλών του εξωτερικού περιβάλλοντος που δραστηριοποιείται.

§       Ανασκόπηση και βελτιστοποίηση των χαρακτηριστικών και της τεχνογνωσίας των προϊόντων και υπηρεσιών που διαθέτει η εταιρία, όπου είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των διεργασιών της και κατά επέκταση ολόκληρου του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας.

§       Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς στόχους για την ποιότητα σε εταιρικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο των τμημάτων ή και διεργασιών καθώς και όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται από την Διοίκηση της Μ. ΓΚΑΖΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΠΡΟΚΑΤ ΑΣΣΟΣ»

§       Διάθεση των απαραίτητων πόρων για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε τμήματος της εταιρίας.

§       Επενδύει στην συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών και εργαζομένων της εταιρίας για να προάγουν την ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.

§       Καλλιέργεια μιας εταιρικής φιλοσοφίας, όπου η συμμετοχή των εργαζομένων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων μαζί με την παροχή πρωτοβουλίας και ευθύνης θεωρούνται σημαντικές.

§       Συνεργασία μεταξύ των τμημάτων με τη δημιουργία εύχρηστων εσωτερικών δικτύων επικοινωνίας.

§       Υιοθέτηση μιας τακτικής ολικής ποιότητας, όπου η Μ. ΓΚΑΖΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΠΡΟΚΑΤ ΑΣΣΟΣ»αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία, καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο και ο πελάτης αποτελεί τη βασική παράμετρο.

§       Τηρεί την κείμενη νομοθεσία που αφορά τις υπηρεσίες καθώς και τις δραστηριότητές της.

Για τη διασφάλιση των παραπάνω στόχων, η Μ. ΓΚΑΖΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΠΡΟΚΑΤ ΑΣΣΟΣ» έχει αναπτύξει και εγκαταστήσει ένα Σύστημα Ποιότητας, που είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με το πρότυποΕΝ ISO 9001:2015.

 

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας, τον οποίο έχει ορίσει η Διοίκηση της Μ. ΓΚΑΖΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΠΡΟΚΑΤ ΑΣΣΟΣ», έχει την αρμοδιότητα και δικαιοδοσία να επιβλέπει την υλοποίηση, την λειτουργία και την συνεχή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας.

Η Διοίκηση της Μ. ΓΚΑΖΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. «ΠΡΟΚΑΤ ΑΣΣΟΣ»δεσμεύεται για την υλοποίηση της πολιτικής ποιότητας, την διάθεσή της στα ενδιαφερόμενα μέρη και την γνωστοποίησή της εντός της εταιρείας.

 

Ο Διαχειριστής

25.07.2018

Αντιπροσωπεία στην Κύπρο

Η εταιρεία ΠΡΟΚΑΤ ΑΣΣΟΣ από τον Μάιο  του 2011 μετά την επιτυχημένη συμμετοχή της στην Παγκύπρια έκθεση και του μεγάλου ενδιαφέροντος  από το κοινό, ιδρύει αντιπροσωπεία στην πόλη της Λευκωσίας με στόχο την μεταφορά της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας των 35 ετών και στην Κύπρο.

Ελάτε να σας ξεναγήσουμε και να σας δείξουμε ένα σύγχρονο τρόπο κατασκευής ενεργειακής κατοικίας από μέταλλο και μπετό.