ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η εταιρία μετά από μια πολυετή επιτυχημένη παρουσία στο χώρο με το διακριτικό τίτλο “ΠΡΟΚΑΤ ΑΣΣΟΣ” πρόκειται, για λόγους εκσυγχρονισμού, να προβεί σε αλλαγή του ονόματός της και να φέρει πλέον τον τίτλο “Villa Metallica”.