ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ από τον Ο.Β.Ι.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας απονέμει στον Γκαζέ Μάρκο το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον μοναδικό τρόπο που κατασκευάζει και εφαρμόζει στους σκελετούς των κατοικιών με τον διακριτικό τίτλο: “Μεταλλική Αγκύλη”