Ολοκλήρωση  ξενοδοχειακής μονάδας lux δωματίων στην Τριστινίκα Χαλκιδικής