Προµήθεια αιθουσών για την κάλυψη αναγκών του 7ου & 14ου Νηπ/γείων ∆.Ε. Νεάπολης

Η Προκάτ Άσσος μετά από μειοδοτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 2018, ανέλαβε την προµήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων αιθουσών, λυόµενης προκατασκευής πλήρως εξοπλησμένης, για την κάλυψη αναγκών του 7ου & 14ου Νηπ/γείων ∆.Ε. Νεάπολης.

Η µελέτη περιλαµβάνει την προµήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων αιθουσών διδασκαλίας, τεσσάρων χώρων W.C. πλήρως εξοπλισµένων, τριών γραφείων, µιας κουζίνας, ενός λεβητοστασίου (φυσικού αερίου) πλήρως εξοπλισµένου και τριών αποθηκών λυόµενης προκατασκευής (συνολικής επιφάνειας περίπου 380 τ.µ.) µετά της κατασκευής προβόλου – εξώστη πλάτους 1,0 µ περιµετρικά του συνόλου τηςκατασκευής.