ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΔΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Παρασκευή 14  – Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2016 στο χώρο της κρατικής έκθεσης Κύπρουidanikh-katoikia